Festiwal CAMERIMAGE rozpoczyna nabór kandydatów na wolontariuszy. Aby zostać wolontariuszem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole niniejszej strony.

Kolejnym krokiem będzie zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w dniach 21 i 22 października. Dokładna data i godzina spotkania zostanie podana kandydatom po zakończeniu naboru zgłoszeń. Informacje roześlemy na adresy e-mail podane w formularzu. 


UWAGA! Wolontariusze z lat ubiegłych nie muszą ponownie wypełniać formularza i przechodzić procesu rekrutacji. Koordynatorzy danych sekcji bedą się z Wami kontaktować indywidualnie. Jeśli nie dostaliście informacji od swojego koordynatora, prosimy o kontakt emailowy.

CO ZYSKUJESZ?
 • Kartę Wstępu na Festiwal
 • cenne doświadczenie
 • ciekawe znajomości
 • nowe kontakty
 • udział w prestiżowym wydarzeniu kulturalnym
 • możliwość partycypowania w seminariach i wykładach prowadzonych przez mistrzów sztuki filmowej
 • miło i ciekawie spędzony czas

CZEGO OCZEKUJEMY?
 • pełnej dyspozycyjności od 10 do 19 listopada 2017 (sekcja techniczna od 6.11)
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (będzie sprawdzana podczas rozmów kwalifikacyjnych, w sekcji technicznej niewymagana)
 • mile widziana znajomość innych języków obcych 
 • komunikatywności
 • odpowiedzialności i obowiązkowości
 • dobrej samoorganizacji
 • otwartości na nowe wyzwania
 • wieku powyżej 16 lat
 • zgody rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich

 

Wolontariusze CAMERIMAGE 2010 na scenie Opery Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Kilanowski

 

O WOLONTARIACIE - ZADANIA I KORZYŚCI
Pomoc w organizacji Festiwalu stanowi niezwykłe doświadczenie dla młodych ludzi, a ich praca to nieoceniony wkład w sprawny przebieg CAMERIMAGE. Wielu wolontariuszy towarzyszy Festiwalowi rokrocznie, dzięki czemu mają szansę nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie oraz pogłębiać swoje doświadczenie zawodowe, które procentuje w przyszłości. Udoskonalona umiejętność komunikacji interpersonalnej w obcym języku oraz poznanie zaplecza organizacji kulturalnego przedsięwzięcia o dużym formacie, pomagają później w znalezieniu ciekawej pracy.

Wolontariat podczas CAMERIMAGE może przynieść także inne nietypowe korzyści, które czasem trudno przewidzieć. Zapraszamy do zapoznania się z historią jednej z wolontariuszek CAMERIMAGE - Coś takiego może się przytrafić również Tobie! Aby przeczytać fragment artykułu kliknij TUTAJ.

Co roku w organizacji Festiwalu CAMERIMAGE bierze udział kilkuset wolontariuszy. Ich zadaniem jest opieka nad zagranicznymi gośćmi, praca w recepcji festiwalowej, obsługa biura prasowego, obsługa sali projekcyjnej i innych pomieszczeń Centrum Festiwalowego, a także pomoc w ramach technicznego i porządkowego zaplecza Festiwalu. Wolontariusze są również współodpowiedzialni za tworzenie przyjaznej i ciepłej atmosfery podczas Festiwalu, poprzez szeroko pojętą pomoc i opiekę nad wszystkimi gośćmi zgromadzonymi na CAMERIMAGE. Udzielanie informacji, wskazywanie drogi, rozwiązywanie problemów i zapobieganie wszelkim konfliktom - to zadania wolontariuszy, których celem jest zapewnienie uczestnikom Festiwalu miłych wspomnień.

Wielką odpowiedzialność ciążącą na barkach wolontariuszy rekompensuje możliwość obcowania z największymi twórcami światowego i polskiego kina, sposobność do nawiązania kontaktów ze studentami z całego świata, a przede wszystkim szansa uczestnictwa w kulturalnym przedsięwzięciu o wysokiej randze, które jest wyjątkowym wydarzeniem - międzynarodowym świętem filmu.

INFORMACJE O PRAKTYKACH
Informujemy, że podczas Festiwalu CAMERIMAGE istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach wolontariatu jedynie po zgłoszeniu tego faktu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawieniu stosownego skierowania z uczelni oraz uzyskaniu akceptacji organizatora Festiwalu. Prosimy zwrócić uwagę, że Organizatorzy nie będą podpisywać po zakończeniu festiwalu zeszytów praktyk, jeśli wolontariusz nie dopełni wcześniej wymienionych formalności.


SEKCJE WOLONTARIATU
Informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych sekcji zostanie zawarty w porozumieniu o wolontariacie, które podpisujemy z każdym z wolontariuszy. Zadaniem wolontariusza festiwalu jest przede wszystkim pomoc wszystkim festiwalowym gościom, dbanie o porządek w całym Centrum Festiwalowym oraz innych miejscach festiwalowych, niezależnie od przynależności do grupy.

 

GRUPA LOGISTYCZNA

Grupa logistyczna zajmuje się obsługą sal projekcyjnych. Wolontariusze tej sekcji są w środku wszystkiego, co dzieje się na festiwalu. To do nich każdy gość zwraca się ze swoimi problemami, bo to ich widać najpierw. Wolontariusze grupy logistycznej są wizytówką festiwalu.

 • sprawdzanie kart wstępów i biletów przy wejściu na salę projekcyjną
 • wskazywanie odpowiednich sektorów na sali projekcyjnej
 • zapewnienie miejsc siedzących dla najważniejszych gości festiwalowych (członkowie Jury, autorzy zdjęć do filmów konkursowych, laureaci nagród, sponsorzy)
 • pilnowanie zamykania drzwi prowadzących na salę projekcyjną
 • pilnowanie ładu i porządku na sali projekcyjnej
 • służenie gościom radą i pomocą

 

OPIEKUNOWIE GOŚCI

Na czas trwania Festiwalu wolontariusz - opiekun staję się kimś w rodzaju osobistego asystenta gościa festiwalu, a także jego przewodnikiem, tłumaczem oraz pośrednikiem w kontaktach z organizatorami.

 • obowiązek ciągłej opieki nad wyznaczonymi przez Organizatorów gośćmi przez cały czas trwania festiwalu
 • udzielanie wyznaczonym gościom niezbędnej pomocy językowej, logistycznej itp.
 • obowiązek przekazywania wszelkich informacji od Organizatorów wyznaczonemu gościowi
 • współpraca z Organizatorami w zakresie odbioru i odwiezienia gościa z / na lotnisko (transport oczywiście jest zapewniony przez Organizatorów)
 • udzielanie gościowi wszelkich niezbędnych dla niego informacji dotyczących Festiwalu
 • obowiązek codziennego sprawdzania skrytki gościa w Recepcji Festiwalowej (o ile posiada taką) i przekazywania mu uzyskanych stamtąd materiałów i informacji

 

RECEPCJA

Wolontariusze Recepcji Festiwalowej przyczyniają się do stworzenia pierwszego wrażenia o Festiwalu Camerimage. Potrzebny jest tu pełny profesjonalizm i opanowanie. W zamian oferujemy niezliczone okazje do szlifowania języków obcych.

 • wydawanie kart wstępu
 • udzielanie gościom festiwalowym informacji dotyczących programu festiwalu i imprez towarzyszących
 • wydawanie materiałów promocyjnych uczestnikom festiwalu
 • sprzedaż wydawnictw i gadżetów festiwalowych
 • przyjmowanie kopii filmów studenckich
 • sprawdzanie kart wstępu, karnetów i biletów uczestników festiwalu
 • pilnowanie, aby osoby nieuprawnione nie wchodziły na teren Centrum Festiwalowego
 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczestnikom wchodzącym i wychodzącym do/z terenu Centrum Festiwalowego

 

BIURO OBSŁUGI PRASY

 • udzielanie dziennikarzom i gościom festiwalowym informacji dotyczących programu festiwalu oraz imprez towarzyszących
 • przygotowywanie (pisanie, redagowanie, koretka) materiałów prasowych do newslettera i na stronę internetową
 • przekazywanie dziennikarzom wszelkich informacji od Organizatorów
 • mediowanie pomiędzy dziennikarzami, a opiekunami gości i organizowanie wywiadów
 • wydawanie akredytowanym dziennikarzom materiałów festiwalowych oraz służenie wszelką pomocą
 • przygotowywanie materiałów prasowych dla dziennikarzy, gości festiwalowych i Organizatorów (opisy filmów, biografie twórców, itp.)
 • obsługa konferencji prasowych
 • przygotowywanie tzw. "prasówki" – przegląd prasy i selekcja materiałów dotyczących festiwalu
 • przekazywanie wszelkich informacji od Organizatorów pracownikom recepcji i telewizji festiwalowej.

  

SEKCJA TECHNICZNA

 • pomoc przy koordynacji i obsłudze transportów, rozładunków, załadunków
 • wieszanie bannerów
 • pomoc przy rozstawianiu stoisk promocyjnych
 • rozstawienie i montowanie nagłośnienia i innego sprzętu
 • wszelka inna pomoc w sprawach technicznych
 • wymagana dostępność dla sekcji technicznej od 06.11Partnerem Programów Wolontariat oraz Homestay jest Wyższa Szkoła Gospodarki
 

 

 

 

 

FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY